Käyttöehdot

Flavorado

Flavoradon loppukäyttäjän käyttäjäehdot (EULA)

“Yhtiö” tarkoittaa e-Strand Oy:tä. (Y-tunnus 2731356-8), Suomen lakien mukaan asianmukaisesti rekisteröity yritys.

Yleiset ehdot

Yhtiö toimittaa Flavoradon Asiakkaalle olennaisilta osin Lisenssisopimuksessa kuvatulla tavalla.
Yhtiö pidättää oikeuden tehdä muutoksia Flavoradoon milloin tahansa.

Flavorado toimitetaan sellaisena kuin se on, eikä Yhtiö vastaa Flavoradon sisällöstä tai sen oikeellisuudesta.

Flavorado ei ole millään tavoin vastuussa väärinkäsityksistä, onnettomuuksista tai vahingoista, joita käyttäjälle aiheutuu palvelun tietojen käyttämisestä.

Käyttämällä Flavoradoa hyväksyt, että olet laillisessa alkoholinkäyttöiässä maassasi.

Käyttäjällä on rajoitettu pääsy Flavoradoon EULA:n mukaisesti. Käyttäjä vastaanottaa ja käyttää palvelua omalla vastuullaan. Palvelua on käytettävä käyttöehtojen ja sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti.

Käyttäjien luoma sisältö

Flavoradolla on oikeus käyttää ja julkaista uudelleen tai jakaa uudelleen ilman korvausta, muutetussa tai alkuperäisessä muodossa, kokonaan tai osittain ja/tai sisällytettynä mihin tahansa muuhun aineistoon, jonka Käyttäjä on lähettänyt Palveluun tai joka on lähetetty tai välitetty Palvelun julkisille alueille (kuten foorumeille) tai jonka Flavorado on muutoin asettanut saataville (kuten kuva-, video- ja tekstiaineisto).

Jos Käyttäjä lähettää kuvia, videoita tai muuta materiaalia Flavoradoon, Käyttäjä on vastuussa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijänoikeudet ja muut oikeudet kyseiseen materiaaliin.

Flavorado ei ole vastuussa mistään aineistosta, jonka Käyttäjä on lähettänyt näiden käyttöehtojen tai erityisehtojen vastaisesti, eikä mistään niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista.

Oikeudet

Kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja edut, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet Flavoradoon ja sen muutoksiin, kuuluvat yksinomaan yritykselle tai sen lisenssikumppaneille.

Sovellettava laki ja riidat

Tähän lisenssisopimukseen sovelletaan Suomen aineellista lainsäädäntöä ja sitä tulkitaan Suomen aineellisen lainsäädännön mukaisesti. Kaikki tästä Lisenssisopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät riidat ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisillä sovinnollisilla neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse neuvottelujen tuloksena molempia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin osapuoli on kirjallisesti pyytänyt edellä mainittujen neuvottelujen aloittamista, riita ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Suomen kauppakamarin välimieslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely tapahtuu Helsingissä, Suomessa, ja menettelyssä käytettävä kieli on englanti.

Yhtiöllä on oikeus päivittää EULA:ta oman harkintansa mukaan.

Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 16.6.2022 ja ovat voimassa toistaiseksi.

FI: Tykkäämme kekseistä ja viinistä. Edellytämme että olet riittävän vanha nauttimaan alkoholista maassasi. Emme kerää henkilötietoja. Tämän ilmaisen sivuston toiminta sekä mainostulot vaativat muutaman keksin sallimisen. Toivottavasti ok? EN: We like cookies and wine. We require you to be old enough to enjoy alcohol in your country. We do not collect any personal data. The functions and advertising revenue of this fee magazine requires a few cookies to be allowed. We hope it's ok? Accept / Hyväksy Lue lisää / Read More